Sztuka filmowa zawładnęła wyobraźnią milionów ludzi na całym świecie. Co roku realizowane są dziesiątki filmów, producenci których poszukują na całym świecie różnorodnych plenerów odpowiadających fabule i epoce historycznej w jakiej rozgrywa się akcja filmu. Czasami rzeczywisty plener stanowi jedynie punkt wyjścia uzupełniany przez komputerowa postprodukcję, a czasami jest przestrzenią która po niewielkiej stylizacji odgrywa plenery odpowiadające treści filmu.

 

Producenci i reżyserzy filmów podróżują po całym świecie wyszukując miejsc niepowtarzalnych, atrakcyjnych z powodu warunków przyrodniczych lub krajobrazu zbudowanego ręką człowieka. Informacja podana o miejscu zdjęć do filmu często skutkuje zainteresowaniem miłośników filmu jak i turystów daną okolicą. Czasami jest swoistą nobilitacją danej przestrzeni a późniejsze jej odwiedziny dostarczają widzom wiele przyjemności a często są powodem wzruszeń.

 

Województwo kujawsko-pomorskie obejmuje rozległe obszary z ciekawymi warunkami przyrodniczymi, jak również obszarem zabudowań miast i miasteczek, zarówno z architekturą współczesną jak i tą, z poprzednich wieków i epok historycznych. Potencjalni autorzy filmów poszukują często miejsc będących zwykłymi przestrzeniami życia i pracy mieszkańców, jak również atrakcyjnych przestrzeni wyjątkowych i jedynych, niespotykanych w innych miastach czy krajach.

 

Przedstawiając miejsca które wg autorów, doświadczonych fotografików mogłyby zainteresować twórców filmowych kierowaliśmy się zarówno oryginalną architekturą ostatnich dziesięcioleci jak również zespołami architektonicznymi, które po odpowiedniej stylizacji lub po przetworzeniu cyfrowym mogą tworzyć odległe albo abstrakcyjne miejsca wydarzeń fabuły filmowej. Olbrzymie zróżnicowanie potrzeb branży filmowej związanych z niesamowitą różnorodnością produkowanych filmów powodują, że czasami przedmiotem zainteresowania jako miejsca akcji filmu są miejsca i obiekty będące powodem dumy mieszkańców, jak również miejsca niepozorne, które poruszyły wyobraźnie filmowców ze względu na kameralność, nietypowe ukształtowanie krajobrazu, obecność ciekawych elementów architektury lub przyrody, które mogą być zarówno realnym miejscem rozgrywanej akcji, jak i pretekstem do stworzenia nierealnych przestrzeni stworzonych wiedzą i wyobraźnią zespołu filmowego.

Mam nadzieję, że zaprezentowanie tych miejsc za pomocą różnorodnych technik fotograficznych wykorzystujących fotografię lotniczą, panoramiczną, klasyczną przyczyni się do zainteresowania tymi miejscami w kontekście fabuły i akcji różnorodnych filmów będących tylko fikcja albo odnoszących się do konkretnych miejsc i epok historycznych.

 

Marek Czarnecki