GGPKG_PLUGIN_ERROR_HTML5_REQUIRED

 

Olenderski Park Etnograficzny w Wielkiej Nieszawce to pierwszy w Polsce skansen poświęcony osadnictwu olenderskiemu, które rozwijało się od XVI wieku. Celem Parku jest odtworzenie nadwiślańskiej wsi XIX i XX wieku. W Parku Olenderskim o powierzchni ponad 5 hektarów zrekonstruowano wieś w jej charakterystycznym układzie tzw. rzędówką bagienną. Znajdują się tu trzy zagrodyskładające sie łącznie z sześciu zabytkowych budynków mieszkalnych i gospodarczych. Są to najcenniejsze obiekty zachowane do dnia dzisiejszego, prezentujące architekturę charakterystyczną dla osadników olenderskich. Powyższy spacer wirtualny po Parku Olenderskim prezentuje dwie zagrody: Zagrodę z Kaniczek oraz zagrodę z Niedźwiedzia. Przeniesione zostały z terenu Doliny Dolnej Wisły i pochodzą z XVIII i  XIX wieku.